details
 • face
  سعید سلیمان میگونی نام و نام خانوادگی
 • cake
  1355/3/1 تاریخ تولد
 • location_city
  تهران محل سکونت
 • all_out
  مرد جنسیت
 • stars
  دکتری تخصصی درجه تحصیلی
 • email
  ایمیل سعید سلیمان میگونی ایمیل اصلی
 • school
  دانشکده پزشکی دانشکده
 • location_on
  تهران محل تولد
 • group
  متاهل وضعیت تاهل
 • group_work
  عفونی گروه آموزشی
 • check_circle
  استادیار مرتبه علمی

فیلدهای مورد علاقه در پژوهش

Sepsis Hepatitis Microbial Resistant Tuberculosis

insert_chart
آخرین بروز رسانی: یک سال قبل (1398/1/13)
H-Index در اسکاپوس:
1
تعداد مقالات در اسکاپوس:
3
تعداد ارجاعات در گوگل:
10
H-Index در گوگل:
3
اسامی دیگر:
Soleiman Meigooni, Saeed


person

متولد 1355 متاهل و دارای 1 فرزند

تحصیل در رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1381-1374

ریاست اورژانس  لشکر 88 زاهدان 1383-1381

دوره MPH دانشگاه تهران 1384-1383

تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1387-1383

پزشک متخصص عفونی بیمارستان 557 همدان 1389-1387

پزشک متخصص عفونی بیمارستان خانواده 1389 تا کنون

مدیر پژوهش اداره بهداشت و درمان نزاجا از 1389 تا 1391

معاون آموزش و پژوهش بیمارستان خانواده از 1391 تا 1393

معاون آموزش و پژوهش اداره بهداشت و درمان نزاجا از 1393 تا 1396

مدیر آموزش دانشگاه علوم پزشکی آجا 1396

استادیار پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش از 1395 تا کنون

سردبیر علمی فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم از 1389 تا کنون

صاحب امتیاز و سردبیر فصلنامه بهداشت و طب پیشگیری در بحران از 1397 

سوابق تحصیلی

 • دکترای تخصصی، بیماری های عفونی و گرمسیری، علوم پزشکی کرمانشاه  (از سال 1385 تا سال 1387)
  عنوان تز: شیوع دیابت در بیماران با عفونت HIV و HCV در استان کرمانشاه
  استادهای راهنما: دکتر علیرضا جانبخش
  استادهای مشاور: دکتر فیض الل منصوری
 • MPH، MPH، علوم پزشکی تهران
  عنوان تز: شیوع هپاتیت دارویی بدنبال درمان ضد سل در بیمارستان سینا کرمانشاه از 1375 تا 1381
  استادهای راهنما: دکتر ماندانا افشاریان
 • دکترا، پزشکی، عمومی، علوم پزشکی قزوین  (از سال 1379 تا سال 1381)
  عنوان تز: تاثیر دگزامتازون و رژیم غذایی پرپروتئین در بیماران ضربه مغزی
  استادهای راهنما: دکتر سید محسن حسنی برزی
  استادهای مشاور: مریم جوادی

سوابق آموزشی

 • تئوری بیماری های ریوی  (سال 1397) (از سال 1397)
  دانشگاه علوم پزشکی آجا
 • بالینی بیماری های عفونی  (سال 1391) (از سال 1391 تا سال 1397)
  دانشگاه علوم پزشکی آجا
 • تئوری بیماری های عفونی  (سال 1391) (از سال 1391 تا سال 1397)
  دانشگاه علوم پزشکی آجا
 • بالینی بیماری های عفونی  (سال 1390) (از سال 1390 تا سال 1391)
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • تئوری بیماری های عفونی  (سال 1390) (از سال 1390 تا سال 1391)
  دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان ضیائیان)

عضویت ها

 • شورای عالی آموزش دانشگاه علوم پزشکی آجا  (از 1393/07/01 تا 1395/12/30)
  سمت: مدیر آموزش ابهاد نزاجا
 • پژوهشگاه بیماری های عفونی  (از 1393/01/16 تا 1397/02/31)
  سمت: مدیر آموزش و پژوهش ابهاد نزاجا
 • شورای پژوهشی دانشکده پزشکی  (از 1395/07/01 تا 1398/06/31)
  سمت: معاون پژوهشی گروه عفونی
 • شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آجا  (از 1396/06/31 تا 1397/07/01)
  سمت: مدیر کل آموزش

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی

آخرین بروز رسانی: 10 ماه قبل (1398/3/10)
 • Letter to the Editor: Cli/Lab 2018 Conference   شناسه: doi: 10.5812/jamm.90339.   نویسندگان: Saeed Soleiman-Meigooni   ژورنال: Journal of Archives in Military Medicine   ولوم: 7   شماره: 1   سال: 2019   file_download دریافت
 • Incidence and Risk Factors of Brucellosis in Kermanshah Province, Iran During 2010-2014   شناسه: DOI: 10.2174/1871526519666181211155420   نویسندگان: Jalil Rajabi, Ramin Hamidi-Farahani, Feizollah Mansouri and Saeed Soleiman-Meigooni   ژورنال: Infectious Disorders - Drug Targets   ولوم: 19   شماره: 00   صفحات: 1-5   سال: 2019   file_download دریافت

  چکیده

 • Incident and Risk Factor of Brucellosis in Kermanshah Province, Iran during 2010-2014   شناسه: https://doi.org/10.2174/1871526519666181211155420   نویسندگان: Rajabi Jalil, Hamidi-Farahani Ramin, Mansouri Feizollah, Soleiman-Meigooni Saeed   ژورنال: Infect Disord Drug Target   ولوم: 19   شماره: 0   صفحات: 1-5   سال: 2019   file_download دریافت

  چکیده

 • Tuberculous ventriculitis: A rare complication of central nervous system tuberculosis   شناسه: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmyco.2016.02.008   نویسندگان: iavash Vaziri , Saeed Soleiman-Meigooni ,Jalil Rajabi, Ali Asgari   ژورنال: International Journal of Mycobacteriology   ولوم: 5   شماره: 2   صفحات: 231-234   سال: 2016   تعداد دفعات ارجاع: 1   file_download دریافت

  چکیده

 • EPIYA motiefs of cagA and upper gastrointestinal diseases   شناسه: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4553165/   نویسندگان: Shahnam BABOLI , Simin BABOLI , Saeed SOLEIMAN MEIGOONI   ژورنال: Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench.   ولوم: 8   شماره: 3   صفحات: 236-237   سال: 2016   file_download دریافت
 • Association between Hepatitis G and Unknown Chronic Hepatitis   شناسه: DOI: 10.14661/2015.985-989   نویسندگان: Saeed Soleiman-Meigooni, Ali Asgari, Seyyed Javad Hoseini-Shokouh, Jalil Rajabi, Mohammad Hassan Kazemi-Galougahi, Mohammad Moshtaghi   ژورنال: Electronic Physician   ولوم: 7   شماره: 1   صفحات: 985-989   سال: 2015   file_download دریافت

  چکیده

 • Brain Hydatid Cyst with Atypical Symptoms in an Adult: A Case Report   شناسه: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5256062/   نویسندگان: Shahnam BABOLI , Simin BABOLI , Saeed SOLEIMAN MEIGOONI   ژورنال: Iran J Parasitol   ولوم: 11   شماره: 3   صفحات: 422-425   سال: 2016   تعداد دفعات ارجاع: 1   file_download دریافت

  چکیده

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی

 • یادداشت دبیر علمی: تجویز منطقی آنتی بیوتیک   نویسندگان: دکتر سعید سلیمان میگونی   ژورنال: پرستار و پزشک در رزم   سال: 1397   file_download دریافت
 • استفاده از تکنیک طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز برای شناسایی باکتریهای شایع در آزمایشگاه های بالینی دو مرکز درمانی نزاجا   نویسندگان: محمدجواد اکرمی ، اختر کاظمی ، سعید سلیمان میگونی   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم   سال: 1395   file_download دریافت
 • عفونت با ویروس زیکا: یک بیماری بازپدید   نویسندگان: علی عسگری ، سعید سلیمان میگونی   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم   سال: 1394   file_download دریافت
 • بررسی فراوانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به سندرم کیست تخمدان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی در سال 1393   نویسندگان: راشین ضرغام ، محسن متشکر آرانی ، سعید سلیمان میگونی   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم   سال: 1394   file_download دریافت
 • گزارش مورد: سل ریوی حاد همراه با علائم پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمنی   نویسندگان: اکرم متموله، سعید سلیمان میگونی   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم   سال: 1393   file_download دریافت
 • تغییر مشخصه های دموگرافیک بیماران مبتلا به بروسلوز همگام با افزایش بروز بیماری از سال 1381 تا 1385 در استان کرمانشاه   نویسندگان: جلیل رجبی، سعید سلیمان میگونی، علی علیئی ، فیض ا... منصوری   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم   سال: 1393   file_download دریافت
 • فراوانی سرولوژی آنت ی بادی هپاتیت A در کارکنان بالغ شاغل در یک بیمارستان نظامی تهران   نویسندگان: علی اصغر سعیدی، محمد درویشی ، سیروس فرجی ، سعید سلیمان میگونی ، محمد امینیان فر   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم   سال: 1393   file_download دریافت
 • طغیان بیمارستانی سندرم تنفسی کوروناویروس خاورمیانه   نویسندگان: دکتر سعید سلیمان میگونی ، دکتر بابک سمواتیان ، دکتر محمد زارعی   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم   سال: 1392   file_download دریافت
 • بیماری دست، پا و دهان: طغیان بیماری در یکی از مراکز نظامی   نویسندگان: دکتر سعید سلیمان میگونی   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم   سال: 1392   file_download دریافت
 • گزارش دو مورد پاپیلوماتوز پوستی در دو راس کره اسب در آمادگاه 502 ایلخی نزاجا   نویسندگان: دکتر محمد علی جاویدی برازنده ، دکتر سعید سلیمان میگونی   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم   سال: 1392   file_download دریافت
 • تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)   نویسندگان: دکتر سید محسن حسنی برزی، مریم جوادی، دکتر سعید سلیمان میگونی   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم   سال: 1391   file_download دریافت
 • گزارش مورد سیرنگومیلی مادرزادی همراه با حرکات آئینه ای اندام فوقانی در یک سرباز   نویسندگان: دکتر مهدی سخابخش ، دکتر سعید سلیمان میگونی   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم   سال: 1391   file_download دریافت
 • بررسی شیوع و عوامل خطر احتمالی هپاتیهای ویروسی بی و سی در پرسنل یکی از مراکز نظامی ارتش در همدان   نویسندگان: دکتر سعید سلیمان میگونی ، دکتر بابک سمواتیان ، دکتر محمد زارعی   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم   سال: 1390   file_download دریافت
 • بررسی سطح سرمی آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت بی در پرسنل دو بیمارستان همدان در سال 88   نویسندگان: دکتر سعید سلیمان میگونی، بابک میکائیلی، مرضیه اسکندری، معصومه مومنی   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی پرستار و پزشک در رزم   سال: 1390   file_download دریافت
 • شیوع دیابت در بیماران مبتلا به عفونت هپاتیت سی و اچ آی وی در استان کرمانشاه   نویسندگان: علیرضا جانبخش ؛ فیض ا... منصوری ؛ سیاوش وزیری ؛ بابک صیاد ؛ ماندانا افشاریان ؛ سعید سلیمان میگونی   ژورنال: دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   سال: 1390   file_download دریافت

  توضیحات

 • اسپوندیلیت بروسلایی و آبسه اطراف ستون مهره ها   نویسندگان: دکتر سیاوش وزیری ، دکتر سعید سلیمان میگونی ، دکتر علیرضا جانبخش ، دکتر فیض الله منصوری ، دکتر بابک صیاد ، دکتر ماندانا افشاریان   ژورنال: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان   سال: 1387   file_download دریافت
 • شیوع هپاتیت دارویی به دنبال درمان سل در بین مراجعین به بیمارستان سینا کرمانشاه از 1383-1375   نویسندگان: دکتر ماندانا افشاریان، دکتر سعید سلیمان میگونی ، دکتر علیرضا جانبخش ، دکتر کیقباد قدیری، دکتر فیض الله منصوری ، ، دکتر سیاوش وزیری ، دکتر بابک صیاد   ژورنال: فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   سال: 1386   file_download دریافت

  توضیحات

 • تاثیر دگزامتازون و رژیم پرپروتئین بر متابولیسم غذایی پروتئین در بیماران ضربه مغزی   نویسندگان: دکتر سید محسن حسنی برزی، مریم جوادی، دکتر سعید سلیمان میگونی   ژورنال: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   سال: 1385   file_download دریافت

  توضیحات

مقالات ارائه شده در کنگره و سمینارهای خارجی

 • Prevalence of Hepatitis G in Patients with Chronically elevated Liver Enzymes Level   نویسندگان: Saeed Soleiman Meigooni, Ali Asgari, Seyyed Javad Hosseini Shokouh, Jalil Rajabi   کنفرانس: 5th Tehran Hepatitis Conference   زمان: 2013   file_download دریافت
 • Frequency and Risk Factor for Drug-Induced Hepatitis in Tuberculosis at Two Hospital in Tehran during 2009-2015   نویسندگان: Hoseini-Shokouh SJ, Ahmadi M, Rajabi J, Asgari A, Kazemi-Galougahi MH, Soleiman-Meigooni S   کنفرانس: 7th Tehran Hepatitis Conference   زمان: 2017   file_download دریافت
 • Prevalence and Risk Factors of Hepatitis B in a Large Military Population   نویسندگان: Rajabi J, Hoseini-Shokouh SJ, Asgari A, Ahmadi M, Agha-Zadeh K, Baghaei K, Soleiman-Meigooni S   کنفرانس: 7th Tehran Hepatitis Conference   file_download دریافت

تدوین ها و تالیفات

 • ایمنی و بهداشت حرفه ای در نیروهای مسلح  (سال 1395)
  انتشارات: فردی
  توضیحات: ناظر تالیف
 • خدمات بهداری نزاجا در دفاع مقدس  (سال 1396)
  انتشارات: کتاب کامیاب
  توضیحات: عضو هیات تحریریه
 • THE MICROBIOLOGY OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS  (سال 2018)
  انتشارات: Elsevier
  توضیحات: نویسنده چاپتر 9 با عنوان: Central Nervous System Tuberculosis
card_giftcard

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشگته علوم پزشکی آجا در جشنواره رازی  (سال 1397)
 • رتبه سوم جشنواره ایده پردازی شهید نامجو نزاجا  (سال 1396)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی ارتش  (سال 1394)
arrow_back