دانشگاه علوم پزشکی ارتش

سامانه جامع اساتیددانشگاه علوم پزشکی ارتش


تعداد کل اساتید: 127

امیر محسن راه‌نجات

امیر محسن راه‌نجات PhD

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی روانشناسی
 • آدرس ایمیل ایمیل امیر محسن راه‌نجات
 • آخرین بروز رسانی 2 ماه قبل (1397/7/9)
صفحه شخصی chevron_left
سعید سلیمان میگونی

سعید سلیمان میگونی دکتری تخصصی

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی عفونی
 • آدرس ایمیل ایمیل سعید سلیمان میگونی
 • آخرین بروز رسانی 2 ماه قبل (1397/7/6)
صفحه شخصی chevron_left
نسرین جعفری گلستان

نسرین جعفری گلستان کارشناس ارشد

 • دانشکده دانشکده پرستاری
 • گروه آموزشی مدیریت خدمات پرستاری
 • آدرس ایمیل ایمیل نسرین جعفری گلستان
 • آخرین بروز رسانی 2 ماه قبل (1397/7/5)
صفحه شخصی chevron_left
زهراسادات اسدی

زهراسادات اسدی PhD

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی اپیدمیولوژی
 • آدرس ایمیل ایمیل زهراسادات اسدی
 • آخرین بروز رسانی 3 ماه قبل (1397/6/13)
صفحه شخصی chevron_left
کاظم امینی

کاظم امینی MD PhD

 • دانشکده دانشکده طب هوافضا - زیرسطحی
 • گروه آموزشی هوا فضا
 • آدرس ایمیل ایمیل کاظم امینی
 • آخرین بروز رسانی 3 ماه قبل (1397/6/11)
صفحه شخصی chevron_left
احسان نصیرالاسلامی

احسان نصیرالاسلامی Pharm.PhD

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی فارماکولوژی
 • آدرس ایمیل ایمیل احسان نصیرالاسلامی
 • آخرین بروز رسانی 3 ماه قبل (1397/5/30)
صفحه شخصی chevron_left
معصومه عبدالهی

معصومه عبدالهی

 • آدرس ایمیل ایمیل معصومه عبدالهی
 • آخرین بروز رسانی 4 ماه قبل (1397/5/21)
صفحه شخصی chevron_left
سید جواد حسینی شکوه

سید جواد حسینی شکوه فوق تخصص

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی عفونی
 • آدرس ایمیل ایمیل سید جواد حسینی شکوه
 • آخرین بروز رسانی 5 ماه قبل (1397/4/19)
صفحه شخصی chevron_left
محمد شهامتی

محمد شهامتی کارشناس ارشد

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی معارف
 • آدرس ایمیل ایمیل محمد شهامتی
 • آخرین بروز رسانی 5 ماه قبل (1397/4/17)
صفحه شخصی chevron_left
شاهرخ ایروانی

شاهرخ ایروانی فوق تخصص

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی داخلی
 • آدرس ایمیل ایمیل شاهرخ ایروانی
 • آخرین بروز رسانی 5 ماه قبل (1397/4/13)
صفحه شخصی chevron_left
بنفشه درمنش

بنفشه درمنش فوق تخصص

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی اطفال
 • آدرس ایمیل ایمیل بنفشه درمنش
 • آخرین بروز رسانی 6 ماه قبل (1397/3/26)
صفحه شخصی chevron_left
مهدی قربانی

مهدی قربانی PhD

 • دانشکده دانشکده پیراپزشکی
 • گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
 • آدرس ایمیل ایمیل مهدی قربانی
 • آخرین بروز رسانی 6 ماه قبل (1397/3/25)
صفحه شخصی chevron_left
محمدرضا رفیعی

محمدرضا رفیعی دکتری تخصصی

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی بیهوشی
 • آدرس ایمیل ایمیل محمدرضا رفیعی
 • آخرین بروز رسانی 6 ماه قبل (1397/3/21)
صفحه شخصی chevron_left
مژگان محمدی مهر

مژگان محمدی مهر PhD

 • دانشکده دانشکده پیراپزشکی
 • گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
 • آدرس ایمیل ایمیل مژگان محمدی مهر
 • آخرین بروز رسانی 6 ماه قبل (1397/3/13)
صفحه شخصی chevron_left
محمد امینیان فر

محمد امینیان فر دکتری تخصصی

 • دانشکده دانشکده طب هوافضا - زیرسطحی
 • گروه آموزشی عفونی
 • آدرس ایمیل ایمیل محمد امینیان فر
 • آخرین بروز رسانی 6 ماه قبل (1397/3/4)
صفحه شخصی chevron_left
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد!

در حال بارگذاری loading ...