دانشگاه علوم پزشکی ارتش

سامانه جامع اساتیددانشگاه علوم پزشکی ارتش


تعداد کل اساتید: 132

محسن زاهدی نیا

محسن زاهدی نیا دکتری تخصصی

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی رادیولوژی
 • آدرس ایمیل ایمیل محسن زاهدی نیا
 • آخرین بروز رسانی 8 روز قبل (1398/3/28)
صفحه شخصی chevron_left
مژگان محمدی مهر

مژگان محمدی مهر PhD

 • دانشکده دانشکده پیراپزشکی
 • گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی
 • آدرس ایمیل ایمیل مژگان محمدی مهر
 • آخرین بروز رسانی 14 روز قبل (1398/3/22)
صفحه شخصی chevron_left
سعید سلیمان میگونی

سعید سلیمان میگونی دکتری تخصصی

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی عفونی
 • آدرس ایمیل ایمیل سعید سلیمان میگونی
 • آخرین بروز رسانی 26 روز قبل (1398/3/10)
صفحه شخصی chevron_left
شاهرخ ایروانی

شاهرخ ایروانی فوق تخصص

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی داخلی
 • آدرس ایمیل ایمیل شاهرخ ایروانی
 • آخرین بروز رسانی 28 روز قبل (1398/3/8)
صفحه شخصی chevron_left
مریم واشقانی فراهانی

مریم واشقانی فراهانی دکتری تخصصی

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی پزشکی قانونی
 • آدرس ایمیل ایمیل مریم واشقانی فراهانی
 • آخرین بروز رسانی یک ماه قبل (1398/3/4)
صفحه شخصی chevron_left
معصومه کرمی

معصومه کرمی دکتری تخصصی

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی بیوشیمی
 • آدرس ایمیل ایمیل معصومه کرمی
 • آخرین بروز رسانی یک ماه قبل (1398/3/4)
صفحه شخصی chevron_left
معصومه عبدالهی

معصومه عبدالهی

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی علوم تشریح
 • آدرس ایمیل ایمیل معصومه عبدالهی
 • آخرین بروز رسانی یک ماه قبل (1398/3/4)
صفحه شخصی chevron_left
حمزه شاه علی

حمزه شاه علی دکتری تخصصی

 • دانشکده دانشکده طب هوافضا - زیرسطحی
 • گروه آموزشی هوا فضا
 • آدرس ایمیل ایمیل حمزه شاه علی
 • آخرین بروز رسانی یک ماه قبل (1398/3/1)
صفحه شخصی chevron_left
سوسن عزیزمحمدی

سوسن عزیزمحمدی دکتری تخصصی

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی زنان
 • آدرس ایمیل ایمیل سوسن عزیزمحمدی
 • آخرین بروز رسانی 2 ماه قبل (1398/1/30)
صفحه شخصی chevron_left
امیر محسن راه‌نجات

امیر محسن راه‌نجات PhD

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی روانشناسی
 • آدرس ایمیل ایمیل امیر محسن راه‌نجات
 • آخرین بروز رسانی 8 ماه قبل (1397/7/9)
صفحه شخصی chevron_left
نسرین جعفری گلستان

نسرین جعفری گلستان کارشناس ارشد

 • دانشکده دانشکده پرستاری
 • گروه آموزشی مدیریت خدمات پرستاری
 • آدرس ایمیل ایمیل نسرین جعفری گلستان
 • آخرین بروز رسانی 9 ماه قبل (1397/7/5)
صفحه شخصی chevron_left
زهراسادات اسدی

زهراسادات اسدی PhD

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی اپیدمیولوژی
 • آدرس ایمیل ایمیل زهراسادات اسدی
 • آخرین بروز رسانی 9 ماه قبل (1397/6/13)
صفحه شخصی chevron_left
کاظم امینی

کاظم امینی MD PhD

 • دانشکده دانشکده طب هوافضا - زیرسطحی
 • گروه آموزشی هوا فضا
 • آدرس ایمیل ایمیل کاظم امینی
 • آخرین بروز رسانی 9 ماه قبل (1397/6/11)
صفحه شخصی chevron_left
احسان نصیرالاسلامی

احسان نصیرالاسلامی Pharm.PhD

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی فارماکولوژی
 • آدرس ایمیل ایمیل احسان نصیرالاسلامی
 • آخرین بروز رسانی 10 ماه قبل (1397/5/30)
صفحه شخصی chevron_left
سید جواد حسینی شکوه

سید جواد حسینی شکوه فوق تخصص

 • دانشکده دانشکده پزشکی
 • گروه آموزشی عفونی
 • آدرس ایمیل ایمیل سید جواد حسینی شکوه
 • آخرین بروز رسانی 11 ماه قبل (1397/4/19)
صفحه شخصی chevron_left
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد!

در حال بارگذاری loading ...